Senaste projekten

18 Jun, 2015

Willy´s CleanTech jobbar oftast på flera olika orter och i olika städer varje vecka.
Vi träffar företag och organisationer med många olika behov, styrkor och svagheter.
Det vi kan se som gemensam nämnare är att det alltid finns förbättringar och effektivisering att genomföra för energiförsörjningen, ekonomin och miljöns skull.

Några av de projekt vi arbetar med just nu:

– Energiutbildningar med all driftpersonal på Landstinget i Örebro börjar närma sig slutet

–  Vår föreläsning hos MKB i Malmö resulterade i att bästa husvärdsteam vann en kurs i EcoDriving av fastighet samt att ytterligare två team skall få kursen till hösten

– Installation av EnergyBooster installerad och snart klar för drift i 24 st energibrunnar på Hisingen i Gbg

– Installation av EnergyBooster installerad och driftsatt hos Brf. Uttern i Karlstad

– Vi hjälper Brf. Fältöversten på Östermalm att reducera energiåtgången

– Samarbete med Energikontoret i Jämtland genomfört

– Flera Brf. i Östersund har fått sina fastigheter genomlysta i syfte att reducera energiåtgången

– Föreläsning åt Energikontoret i Lappland via Videolänk till tre orter i Norra Norrland

– Bygget av två energisnåla hyresfastigheter i Karlskoga genomfört och avslutat. WCTAB samordnade energi och installationer

 

 

Aktuellt