WILLY’S KRÖNIKOR

I vart tredje nummer av tidningen ”Energi & Miljö” (Energi-och Miljötekniska Föreningens tidning) finns Willy med som krönikör. Här kan ni följa detta flöde av krönikor: • ”Outsourcing”

  Om man låter Google översätta ordet ”Outsourcing” till Svenska så blir resultatet ”Outsourcing”, vilket det även blir på Norska, Danska, Latin och Azerbadzjanska.

  Tänk vad praktisk med universella ord som alla, eller ingen begriper. Om man i stället skall ge sig på att förklara vad begreppet innebär kan det låta så här: När man pga. bristande ledarskap skickat hem alla dugliga, erfarna medarbetare som kunde prioritera och fatta egna beslut grundade på den uppkommna situationen och ersatt dessa med personer som likt en robot skall följa givna instruktioner utan avsteg.

  Översätter man den meningen till Värmländska blir det ungefär: Att låta Vargen vakta Fåren omeprazole dr 20mg capsule. På en icke namngiven plats i den Kungliga Hufudstaden bär det sig inte bättre än att 1000-tals starka utomhusplacerade lampor på medborgarnas bekostnad är tända dygnet om även i fullt solljus och har så varit i åratal vilket retar gallfeber på mig samtidigt som ingen annan verkar reagera.

  Gallfebern resulterade i ett mail till fastighetsägaren som lät meddela att de numera bara betalar elräkningen men inte längre bestämmer när lamporna skall vara tända. Den funktionen är Outsoursad till det stora företaget A. Nytt mail denna gång till info@a.se som efter påstötning lät meddela att de i sin tur Outsoursat just den funktionen till det stora företaget B som minuterna därefter hade ett mail i inkorgen info@b.se och som efter endast några dagar berättade att de i sin tur Outsoursat denna funktion till det gigantiska internationellt marknadsledande företaget C som genast förärades med ett mail adresserat info@c.se Informationschefen på företaget med drygt 4000 anställda och drygt 6.000.000.000kr i omsättning lät mig några dagar därpå veta att i deras instruktioner ingick att se till så att lamporna tändes men inte att de även skulle släckas. Om jag var missbelåten med detta eller om jag önskade mer information så hänvisade hon mig till den statliga myndigheten D som i sitt webbformulär samma dag kunde ta del av mitt missnöje och det skall bli jättespännande att få veta vart de hänvisar mig. Till NASA kanske…!

  Om det kallas EPC, Energitjänster eller Outsoursing spelar inte så stor roll men jag har ännu idag inte sett ett enda bra exempel på att ett företag kunnat reducera sin energikonsumption bättre med hjälp av inhyrd personal än då man håller sig med egna entusiaster vars handlingsfrihet är tillräckligt stor för att individen skall kunna spela ut sitt register och utvecklas i sin yrkesroll. Lyckas ledningen inte upprätthålla entusiasmen hos den egna personalen, hur skall de då lyckas få externa aktörer att brinna för drift & underhållsjobbet i fastigheter de för övrigt inte förvaltar.

   

  Rita-Gissa-Spring

  Att vara ”Tydlig i sin beställarroll” innebär att jag som beställare har en så god kunskap om alla tekniska system i fastigheten att då jag beställer en reservdel eller en reparation vet exakt vad som behövs och vad detta rimligen skall kosta. Innan fakturan betalas har beställaren kontrollerat att vi fått det vi beställt och här finns det idag stora luckor som ett resultat av slimmade organisationer där de lyckligt lottade som är kvar jobbar häcken av sig.

  Willy • Solstingsgrubblande

  Och man ligger där på klipphällen vid vattenbrynet som vanligt och låter magen agera solfångare och man slås ännu en gång av vilken generös energileverantör solen är som varje sekund vräker över oss ett överflöd av prima kWh, utan att någonsin skicka någon räkning.

  Liggandes raklång på ryggen där vid Vänerns strand kan jag i samma ögonblick betrakta stora segelbåtar som klyver vågorna i god fart, 10 stora vindkraftsverk mitt i vattnet som roterar majestätiskt med vingspetsarna i över 200km/tim, vattenånga som ryker upp från klipporna efter senaste regnskuren och fiskljusen som glidflyger i timmar utan ansträngning högt där uppe och man grubblar på hur vi över huvud taget kan snegla på andra energislag än de förnybara och i första hand de flödande som Sol-Vind-Vatten & Vågor.

  När min kompis skulle beskriva hur vindkraft fungerar lät det så här: ”Det kommer in ren luft och det kommer ut ren luft och elström”.

  Redan för 160år sedan fanns det 500.000 vindkraftsverk i Europa fast vi brukar kalla dem väderkvarnar try here. Samma antal moderna ”väderkvarnar” påstås klara EU´s hela elbehov, tanken svindlar. Solstingsgrubblandet vid vattenbrynet fortsätter och nu tar jag räknaren i mobilen till hjälp. En solfångare lika stor som Vänerns yta delar jag med antalet personer i hela EU och det visar sig att var och en skulle få 7,7m2 vilket motsvarar 3500kWh/år, vilket är dubbelt så mycket som krävs för att duscha 10 min varje dag.

  Hur många m2 lediga takytor finns det i EU och hur mycket energi genererar en tegelpanna?

  I skrivande stund har det blivit känt att Japsen Head-Huntat vår egen Energigeneral Tomas Kåberger för att få fart på utvecklingen av förnybar energi och det gör de helt rätt i – bättre finns inte. Kan man tänka sig ett land som har gynnsammare förutsättningar där alla bor utefter solkusten med höga berg bakom sig från vilka det flödar regnvatten i ett stort antal floder med betongklädda bottnar och stränder och med ett oändligt hav ständigt fyllt av stora vågor framför sig och med en tunn jordskorpa med höga temperaturer under sina fötter. Men att utnyttja dessa resurser har aldrig varit aktuellt eftersom deras lösning stavats Kärnkraft och Naturgas vilket är förödande med tanke på att de inte har tillgång till eget Uran och inte kan slutförvara utbränt bränsle i den aktiva berggrunden. Uran importeras från Kanada och CNG från Indonesien och man kan bara föreställa sig vilka spänningar som skulle uppstå om leveranserna upphör.

  Då jag träffade Sveriges Ambasadör Mikael Lindström i Tokyo 2005 avfärdade han mitt resonemang om att Japan saknar alternativa energislag och att Sverige skulle kunna bidra till detta genom export av Svenskt kunnande och Svenska produkter med motiveringen att allt sådant är ”fult och kräver statliga subventioner”. Då hade Japan 53 kärnkraftsverk, nu har de bara 50…!

  Skulle alla Japaner dela på en ”Vänerstor” solfångare som i exemplet ovan så skulle den årligen generera 20.000 kWh värme till varje person, som då kunde duscha 4 timmar varje dag – vilket ju känns lite överdrivet.

  Willy • Kasta loss

  De gamla nötta uttrycken ”Det går som tåget” resp. ”Det går som på räls” har på ett par år fått en helt ny innebörd och jag tycker mig se en röd tråd. Kan det vara så att de Räknenissar som kommer fram till att energibesparande åtgärder i fastighetsbeståndet är olönsamma och de som drar samma slutsats beträffande upprustning och underhåll av järnvägar och tåg är klasskamrater från Handels eller har de bara använt samma litteratur?

  Jag jobbade under många år med att söka fel i industriella processer vilket kan betraktas som ett väldigt svårt jobb, men att finna fel i byggnader som jag pysslar med nu kan inte ens med god fantasi anses vara komplicerat, för om det är något det är gott om i hus så är det just fel. Och ingen verkar bry sig. Hur i all värden kan det vara möjligt att många % av husens radiatorer fortfarande tillåts vara felkopplade 40 år efter att husen byggdes eller att varvtalsstyrda fläktar tillåts att ständigt gå på full fart, ineffektiv belysning utan styrning, el-värme i oisolerade plåtgarage och annat otyg – vad är det som hindar oss från att leta reda på bristerna och genast rätta till dem? Inte ens om man vet att det finns ett fel och inte ens om man vet exakt vad som behöver åtgärdas och inte ens om man vet att det är lönsamt så borgar det för att det blir gjort.

  Energieffektivisering är en underutvecklad bransch eller i mer positiva ordalag, en bransch med väldigt stor utvecklingspotential.

  Bristande intresse på alla nivåer, inpissade revir, gigantiska skygglappar, dåligt självförtroende, stuprörstänk och en utbredd låt-gå-mentalitet är exempel på vad jag ofta träffar på och resultatet blir missbelåtna kunder och en skenande energinota. Man kan räkna ihjäl sig på att försöka minska kostnaden vid inköp av energi eller kanske överväga att utvinna den i egen regi men lägger inte en bråkdel av mödan på att stoppa utflödet vilket är väldigt mycket enklare och ur miljösynpunkt långt överlägset.

   Kanske dags att kasta loss?

  Fjärrvärmebranschen har ju länge odlat ett rykte om sig att vara en väldigt miljövänlig uppvärmningsform vilket oftast är en helt riktig inställning – men inte alltid har det visat sig. SABO har gjort en rejäl genomlysning som visar på stora skillnader mellan olika fjärrvärmenät. Man använder faktorn ”Gram CO2-ekvivalenter per kWh” och spannet mellan de olika näten är så stort som från 1,2 till 476 samtidigt som ”Nordisk Elmix” uppges ha siffran 100. ”Miljövärdering av energianvändning” heter rapporten som finns att hämta under Energi på sabo.se och i bilaga 2 kan du se hur just din leverantör sköter sig. Ryktet säger att man är beroende av en leverantör om man är ansluten till fjärrvärme vilket inte stämmer alls. Det finns en hel palett med spännande lösningar för den som vågar ta steget och släppa förtöjningarna.

  Willy • Värmeåtervinning

  Innan man bestämt sig för att ta tillvara på energin i avluft eller i avlopp så kan det vara bra om man själv kan svara på frågan: Varför?

  Om svaret blir: ”För att det är bra för miljön” - så kan det vara bra att ta reda på om det verkligen förhåller sig så.Exergivärdet på den energi som kan tas tillvara är Noll. Exergivärdet på den energi som tack vare återvinningen slipper tillföras huset kan vara väldigt högt eller väldigt lågt beroende på om husets energisystem är rätt konstruerat eller om det är konstruerat som vanligt. Energi som hämtas från elnätet ligger som bekant i topp. Energi som hämtas från fjärrvärmereturen från biobränsleeldat mottryckskraftverk eller spillvärme från industrin ligger i botten och några extra kWh/m2/år har då marginell miljöpåverkan.

  Om svaret blir: ”För att det är bra för ekonomin” – så kanske man kan fundera på Vems ekonomi? Enligt lobbyorganisationen Svensk Ventilation www.svenskventilation.se så gynnas alltid fastighetsägarens ekonomi då man bygger om ventilationen i ett befintligt flerbostadshus till FTX och hävdar att de som i stället väljer ”Hål i väggen har hål i huvét”. Det skadar inte att vara lite kritisk till den inställningen och fundera på om det möjligen kan finnas en dold agenda.Som med allt annat vi installerar i våra hus skall installation av ett FTX-system underkastas en grundlig LCC-beräkning. I kalkylen skall finnas uppgift om kostnad för material och arbete vid installationen samt kostnader för underhåll, slitdelar, filter och elförbrukning under husets kvarvarande livslängd samt utebliven hyresintäkt för den yta som upptas. Resultatet ställs mot alternativa lösningar som FVP och F.

  Om svaret blir: ”För att få bra komfort” – så kan det vara bra att veta detta: Att det finns tusentals exempel på lägenheter hos SABO – Riksbyggen – HSB som trots avsaknad av FTX-system har ett utmärkt bra inneklimat vilket bevisar att det går fint att med rätt teknik tillföra en mindre mängd kraftigt undertempererad luft till ett uppvärmt rum utan att det leder till obehag. Men det finns tyvärr en stor mängd värdelösa produkter och metoder på marknaden som inte alls duger i dessa sammanhang. Otaliga exempel finns där klåpare har borrat sönder fönsterkarmarna eller den gamla HSB-ventilen som sitter under fönstret i äldre lägenheter och som orsakar stora problem vintertid.

   

  Fits All

  Stickade luvor och badshorts finns oftast i en modell som passar de flesta lika dåligt, men när det gäller byggnaders installationer så måste de anpassas till gällande förutsättningar. Husets läge vid en trafikerad väg, byggnader som genererar höga Radonvärden eller VOC-halter och Lågenergihus kräver anpassningar och här är säkert FTX ett bättre alternativ förutsatt att det utförs på ett el-effektivt sätt. Min uppfattning är dock att uteluftens kvalité oftast försämras på sin väg genom filter, fläktar, batterier och kanaler – men det går ju att vädra.

  Minns att: Den som använder energi med stor miljöpåverkan för att tillvarata energi utan miljöpåverkan har otur när han tänker.

  Willy • Här fattas…..

  ...viktiga beslut.

  En fastighetsägare satsade pengar på större och inglasade balkonger en annan har bekostat upprustning av lekplatser och grönytor och i ett hus bytte man alla lägenhetsdörrarna och satte in kodlås vid entrén men ingen frågade efter om det lönade sig. En annan fastighetsägare satsade pengar på energibesparande åtgärder och fick många kritiska frågor om det verkligen var lönsamt. Vadå lönsamt…?

  Själv har jag har en elbil en gasbil en solfångare och andelar i ett vindkraftsverk som jag inte ens har räknat på – jag skiter i om det är lönsamt, det är bra för miljön och det räcker gott. Som alla vet finns det en direkt koppling mellan Energiförbrukning och Miljöpåverkan. Våra bostäder står för 40% av landets energiförbrukning och det finns så många fel och brister i fastighetsbeståndet att förbrukningen kan halveras om allt rättas till. Det är varje medborgares plikt att inte i onödan förstöra miljön och den som är fastighetsägare har ett stort ansvar. En ansvarstagande bilägare kör sin gamla 70-talsbil till skroten och köper en ny som bara förbrukar 1/3 så mycket bränsle som den gamla bilen och som dessutom är snygg och trygg.

  De flesta av våra byggnader är robusta konstruktioner med bra planlösning och som står i uppväxta områden där folk trivs. Dessa skall naturligtvis inte likt bilen skrotas eller rivas utan rustas upp och trimmas in på ett sådant sätt att dess miljöpåverkan radikalt minskar. Ökad rättvisa i boendet, lägre energinota, behagligare inneklimat och minskat skötselbehov kommer på köpet. Att äga ett flerbostadshus där värmen pyser rätt ut i rymden och där folk kan förbruka obegränsade mängder med varmvatten och elström utan att behöva betala extra för det är oansvarigt. Om argumentet är att det lönar sig inte under min livstid så är det dessutom girigt och orättvist mot kommande generationer och kan jämföras med skogsbonden som avverkar den skog som hans far planterade utan att sätta ut nya plantor. Vissa åtgärder är otroligt enkla att genomföra och kan till och med vara gratis. Andra åtgärder så är komplicerade och dyrbara att de inte är ekonomiskt försvarbara. Som bekant finns det ju lågt hängande äpplen som är lätta att plocka och så finns det alltid de där jättefina som hänger högst upp och som man måste hämta stegen för att nå.

  Om nu alla fastighetsägare är så snåla att de bara gör de enklaste åtgärderna som ger snabba pengar – vem skall då någonsin ha råd att ”plocka de översta äpplena”. Lösningen är att man gör åtgärdspaket där båda sorterna finns med och där de enkla åtgärderna får finansiera de mer komplicerade. När man ändå har plockat fram stegen så är det liksom lika bra att plocka rent på det trädet. Tekniken för detta finns redan klar, Det är bara styrelsens beslut som fattas.

  Mitt budskap till dig som sitter i styrelsen för ett bostadsbolag eller en brf: Slå klubban i bordet på nästa möte och bestäm Er för att starta processen som leder till ökad rättvisa, behagligare inneklimat och den sköna känsla som det innebär att bidra till att rädda klotet åt barnbarnsbarnen.

  Willy