Energijakt i Karlstad 8-9 dec

9 nov, 2015

Energijakt i Karlstad 8-9 dec 2015

De bostadsföretag som har lyckats bäst med sitt energispararbete involverar all personal. Även du som inte är tekniker måste veta var energitjuvarna finns och hur de kan åtgärdas. Den här utbildningen ger dig ny kunskap och konkreta tips samtidigt som du får titta på lyckade exempel hos Karlstads Bostads AB.
Aktuellt