GRU – TILLUFTSDON

GRU

Tilluftsmiljo Sjostedtsdon
GRU är friskluftsventilen som verkligen fungerar perfekt. Passar i alla byggnader med F-ventilation.

Tilluftsdonet GRU som ska placeras över ett fönster nära taket, tillför luften på ett dragfritt sätt så att de boende inte upplever obehag trots extrem kyla ute.