BERÄKNINGSUPPDRAG

Vi kan numera åta oss alla typer av energiberäkningsjobb samt TRT-tester utan geografiska begränsningar. Om ni har någon typ av uppdrag som ni behöver ha hjälp med så åtar vi oss det genast – Inga uppdrag är för stora eller små.

Ansvarig för denna tjänst är Mohamad Kharseh som snart Doktorerar i Energiteknik, hos Bo Nordell på Luleå Universitet och som har Borrhålslager som sin specialitet. Besök gärna Mohamads sida på Luleå Universitet.