ENERGIGUIDNING

Vi erbjuder kunnig guidning på kända och okända energirelaterade objekt i Solstaden Karlstad med omnejd.

 • Kv. Seglet – en ekoby på höjden
 • Kv. Tuggelite & Mjölnartorpet – Stans ekobyar på ”bredden”
 • Kv. Järpen – ett kvarter med otroligt låg enegiförbrukning och en stor solfångare som levererar till fjärrvärmenätet
 • Sol på Rud – Enligt Chalmers den kanske kostnadseffektivaste solfångaren i landet
 • Sol på Kvarnberget – En tidig vakuumrörsanläggning på ett flerbostadshus med problemfri drift
 • Flera goda exempel på F-ventilation med frånluftsvärmepump – bl.a. ett mycket bra egenutvecklat och förenklat system med hög verkningsgrad
 • PARK124 – ett sjuvånings flerbostadshus, som konverterats till kontorshus med många smarta enkla installationslösningar
 • Vindpark Vänern – Värdens största off-shore vindpark i en insjö
 • Tillverkning av vindkraftstorn i Kristinehamn
 • Fjärrvärmesystemen för Karlstads Energi AB och Hammarö Energi AB har kopplats ihop med Stora Ensos Skogsindustri i Skoghall
 • Solcellsfabriken i Glava

Vid behov ordnas tolkstöd på valfritt språk (även kinesiska)
Om Ni vill ombesörjer vi även övernattning med nöje mat och busstransport.