STRATEGIARBETE

Styrelsen i ett fastighetsbolag eller på en industri behöver kompetens inom en rad skilda områden.

Energifrågan har på senare tid seglat upp till att bli en av de allra viktigaste strategiska frågorna och här kan vi med vår kunskap och erfarenhet, som adjungerad under begränsad tid, stötta och hjälpa Er att komma igång med strategiarbetet.

Därefter kan vi fungera som en Mentor och Rådgivare som alltid finns tillhands då frågorna dyker upp.