top of page
IMG_8784.JPG

ECODRIVING AV FASTIGHET

Kör fastigheten på rätt sätt

EcoDriving av fastighet är ett välbeprövat koncept som anpassas efter den aktuella fastigheten och fastighetsägarens behov. Syftet är dock alltid detsamma, att fastigheten ska köras på rätt sätt. Slutresultatet är att byggnaden mår bättre, driftsekonomin är optimerad utifrån förutsättningarna och att hyresgästerna ska trivas bättre. Vi säkerställer samtidigt att miljöavtrycket är så litet som möjligt. Dessutom får ni konkreta tips på vilka förändringar som kan vara är lönsamma att titta vidare på utifrån fastighetens och energisystemets förutsättningar idag.


Anpassningen avgörs av vilka som deltar under genomgången. Oftast genomförs dagen med teknisk personal och fokus på driftsoptimering. Men vi ser också att det blir vanligare att vi kompletterar del av dagen med utbildning så att även ägare, vd och ekonomi deltar för att få en bättre förståelse för hur alla driftssystem i fastigheten hänger ihop och hur de påverkar ekonomi, miljö, värde och hållbarhet. På senare tid har vi även kompletterat med en webbgenomgång efter EcoDriving dagen där fler kan delta i summeringen och på så sätt ta del av analys, sammanfattning och resonemang kring åtgärder.

EcoDriving av fastighet: Tjänster
bottom of page