top of page
Business Meeting

PROJEKTLEDNING INOM FASTIGHETSENERGI

Ta hjälp av en erfaren projektledare

Styrelsen i ett fastighetsbolag, industri eller bostadsrättsförening behöver kompetens inom en rad skilda områden för att ta rätt beslut. När det kommer till byggnader, energisystem och energiförbrukning är det ofta långsiktiga vägval och stora investeringar. Att ta in kunskap utifrån för att få rätt underlag kan vara ett av de lönsammaste besluten i projektet.


Inför beslut om att uppdatera er fastighets energisystem med exempelvis solceller, fjärrvärme eller bergvärme kan vi hjälpa er med allt ifrån utformning av upphandlingsunderlag, urval och projektledning. Efter avslutat projekt kan vi fortsätta fungera som rådgivare som alltid finns tillhands då frågorna dyker upp över tid.

Projektledning fastighetsenergi: Tjänster
bottom of page