top of page
Standing Meeting

TJÄNSTER FRÅN WILLY'S CLEANTECH

Energifrågan är en av de allra viktigaste strategiska frågorna för fastighetsägare. Här kan vi med vår kunskap och erfarenhet hjälpa er att navigera framåt i energieffektiviseringen.

ECODRIVING AV FASTIGHET

Vi säkerställer att fastighetens energisystem fungerar som det ska, körs på optimalt sätt och föreslår effektiviseringar för att ytterligare sänka energiförbrukningen.

FELSÖKNING AV ENERGISYSTEM

Vi undersöker och reder ut ett specifikt driftsproblem ni funderar över, hittar källan till en onormal kostnad eller annan oklarhet i ert energisystem.

PROJEKTLEDNING

Vi axlar rollen som projektledare i er energiinvestering och hjälper er lyckas hela vägen från kravställning, upphandling och genomförande.

UTBILDNING

Vi håller en utbildning på temat fastighet och energi, för att göra alla personalgrupper medvetna om hur energianvändningen påverkar verksamheten och miljön.

Tjänster: Tjänster
bottom of page